Projektový tým

Tomáš Botlík
Universität Bielefeld, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
botlik@nenechsebouzametat.cz

 • vedoucí projektu
 • školitel – vedení workshopu
 • lektor
 • administrativa a řízení projektu

 

 

Anna Gemelová
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Krnově
gemelova@nenechsebouzametat.cz

 • garant tématu kyberšikana
 • lektorka
 • školitelka
 • medializace projektu

 

 

Renata Křížková
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
krizkova@nenechsebouzametat.cz

 • garant tématu Úmluva o právech dítěte
 • lektorka
 • školitelka
 • komunikace s lektory a koordinátory

 

 

Barbora Sehnalová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
sehnalova@nenechsebouzametat.cz

 • garant tématu šikana
 • lektorka
 • školitelka
 • administrativní činnost

 

 

Anna Dorota Gawrońska
Právnická fakulta Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu
annagawronska1@gmail.com

 • koordinátorka za polskou stranu
 • dobrovolník u Europejski Dom Spotkaň – Fundacja Nowy Staw
 • projektová manažerka projektů pro mladé