Partneři

Change it!

www.change-it.cz
 

Program Mládež v akci

www.mladezvakci.cz
 
 

Česká národní agentura Mládež

www.mladezvakci.cz

 

Prokopka o.p.s.

www.prokopka.cz
 
 

Solutio.cz

www.solutio.cz
 
 

Jeden svět v DOXu – Barcamp

Facebook stránka

 

 

O2 Think Big

Program Think Big podpořil projekt ve školním roce 2011/2012.

www.o2thinkbig.cz

 

 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

http://www.eds-fundacja.pl/index-en.php

 

 

Komunikujeme

http://www.komunikujeme.eu

 

 

Česká středoškolská unie

http://www.stredoskolskaunie.cz/

 

 

Nadační fond AVAST

http://www.avast.com/cs-cz/foundation

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.