O projektu

Projekt Nenech sebou zametat! vznikl počátkem roku 2011. Jeho cílem je neformálně vzdělávat děti a mládež v oblastech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany formou workshopů, do jejichž průběhu se sami účastníci aktivně zapojí, umožnit jim o těchto tématech diskutovat s příslušnými odborníky a politiky a vytvářet stanoviska či návrhová opatření, jak s danými tématy pracovat.

Projekt probíhá především formou workshopů vedených vyškolenými mladými lidmi, kteří vyslovili zájem stát se lektory. Každá škola má možnost si sama vybrat, kterou kombinaci témat pro své studenty preferuje. Úmluva o právech dítěte je zanesena jako úvodní, povinná, část každého workshopu. Hlavní témata – šikana a kyberšikana – jsou volitelná. Vedení školy tedy již předem dostane do rukou anotace všech workshopů. Zde se bude moci mimo jiné dozvědět, pro jakou věkovou kategorii je daný program vhodný.

Do června 2013 absolvovalo workshopy projektu Nenech sebou zametat! přes 2000 účastníků. Byly realizovány již 4 školení nových lektorů v Praze a 2 rozšiřující školení lektorů v Praze a Ostravě. Momentálně má projekt 45 aktivních lektorů. Workshopy doposud probíhaly v 7 krajích ČR (Ústecký, Středočeský, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský). Připravené prezentace jednotlivých témat (Úmluva o právech dítěte, šikana a kyberšikana) byly konzultovány s odborníky na dané oblasti (např. MUDr. Evou Vaníčkovou – odbornicí na prevenci násilí na dětech).

Od listopadu 2012 do dubna 2013 proběhlo celkem 6 besed v různých krajích České republiky, konkrétně v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském kraji, a také v hlavním městě Praha. Účastníci s hosty diskutovali nad tématy: Kyberšikana vs. zákon, Kyberšikana a legislativa, Kyberšikana, hrozba 21. století, Šikana na školách – mýty a fakta a Šikana – její počátky a konce. Celkem se besed zúčastnilo 202 účastníků.

V březnu 2012 se uskutečnila závěrečná konference uplynulé části projektu. Důležitou součást tvořily výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci workshopů na základních a středních školách. Na konferenci proběhla také panelová diskuze s odborníky na dané problematiky (MUDr. Eva Vaníčková – odbornice na prevenci násilí na dětech, Jaroslav Valůch – odborník na moderní využití ICT v neziskovém sektoru, Jana Votavová – koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže, který se věnuje Úmluvě o právech dítěte, Jiří Vítek – zástupce společnosti O2 Telefónica – mentor dané fáze projektu).

V květnu 2013 se uskutečnila závěrečná konference již druhé fáze projektu v Poslanecké sněmovně PČR, kde byly shrnuty výsledky dané fáze. Účastníci měli opět možnost diskutovat s přítomnými hosty (Zuzana Baudyšová – ředitelka Nadace Naše dítě, Petr Porubský – vedoucí Linky bezpečí, Lucie Benešová – Komunikujeme o.s.- project Impact of relationship nebo Jiří Vítek – zástupce O2 Telefonica) nad problematikou projektových témat a vytvořit tak poslední úpravy ve finální verzi stanoviska, které je již ke stažení v sekci Ke stažení – Stanoviska.

V rámci projektu také proběhly tři soutěže. V první fázi to byla videosoutěž, která spočívala v natočení videa na alespoň jedno z projektových témat. Tři nejlepší příspěvky byly věcně odměněny a ukázky z vítězného videa byly dokonce odvysílány v Událostech ČT jako součást reportáže o kyberšikaně.

V druhé fázi projektu proběhla literární soutěž, která spočívala v napsání příběhu na alespoň jedno z projektových témat a fotografická soutěž, kde měli účastnici vytvořit fotopříběh na projektovou tématiku.

Momentálně se projekt nachází ve své již třetí fázi a rozrůstá se na mezinárodní úroveň.