Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Linka bezpečí je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI), a má pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí v České republice.

Sdružení provozuje dvě sociální služby:

  • Linka bezpečí, jejíž telefonní číslo je 116 111, je k dispozici bezplatně 24 hodin denně ze všech telefonů. Je určena dětem do 18 let a studentům do 26 let. Veškerá pomoc je anonymní. Děti, které nemohou nebo se bojí komunikovat po telefonu, mohou napsat do E-mailové poradnyobrázek Linky bezpečí. Na e-mailové adrese pomoc@linkabezpeci.cz se mohou svěřit se svými problémy a nejpozději do pracovních 3 dnů dostanou odpověď. Na Chatu Linky bezpečí je možné chatovat s konzultanty Linky bezpečí od pondělí do neděle, vždy od 15 do 19h, o víkendech navíc od 9 do 13h. Chat může trvat maximálně 90 minut v jednom dni.
  • Rodičovská linka poskytuje telefonické poradenství především rodičům, pedagogům, prarodičům a ostatním dospělým z celé České republiky v oblastech krizových situací, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých. Linka funguje na čísle 840 111 234 a lze se na ni obracet od pondělí do čtvrtku od 13 do 19h a v pátek od 9 do 15h. Hovor je účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min. včetně DPH. Rodičovskou linku je možné kontaktovat taky prostřednictvím e-mailu na adrese pomoc@rodicovskalinka.cz. Odpověď garantuje do 3 pracovních dnů.

Nebojte se využít jakékoliv z výše uvedených možností 🙂
Další informace o sdružení naleznete na www.linkabezpeci.cz