Archiv kategorie: Aktuality

Projekt Nenech sebou zametat! se prezentoval v Mostě!

Mostecký parlament mládeže (MPM) díky projektu Nenech sebou zametat! pořádal 24. 1. 2015 od 14:00 akci v OC Central Most. Tato akce nesla název Šikana může překvapit i Tebe! III. Na stanovištích, kde se plnily úkoly, na děti čekali delegáti MPM a pomocníci ze základních škol. Na konci děti samozřejmě dostaly odměny. Akce se dětem,

PF 2015

Rádi bychom Vám popřáli krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2015. Děkujeme mnohokrát za Vaši přízeň a podporu v naší činnosti a těšíme se na další shledání v příštím roce. Občanské sdružení Change it!

Konference: Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech

Dne 26. 11. 2014 proběhla konference v Karlových Varech zaměřená na nástrahy kyberprostoru pro děti. Konference se zúčastnili převážně pedagogové, výchovní poradci, preventisté šikany nebo zástupci policie. Mohli se dozvědět mnoho informací od zástupců Národního centra bezpečnějšího internetu, České školní inspekce nebo manažerů projektů „Kraje pro bezpečný internet“, „Stop kyberšikaně“, apod.  Konference byla organizována Národním

Národní konference e-Skills for Jobs 2014

Dne 20. 11. 2014 proběhla konference v rámci evropské kampaně za počítačovou gramotnost e-Skills for Jobs 2014, do které jsou zapojeni nejen zástupci komerčního sektoru, ale i neziskových organizací. Kampaň je zaměřena na podporu ICT vzdělávání jak na školní půdě, tak i mimo ni, s cílem zlepšit možnost uplatnění mladých lidí na pracovním trhu, aby

Safer Internet Forum 2014

Ve dnech 6. – 7. listopadu 2014 se v Bruselu konala konference „Growing up digitally“ pod záštitou Evropské komise, jejíž cílem byla prezentace výsledků práce s mládeží v oblasti práce a vzdělávání mladých lidí v oblasti ICT. Za Česko se konference zúčastnili zástupci Národního centra bezpečnějšího internetu, projektu Nenech sebou zametat! a také například Robert