Workshopy na Gymnázium Šternberk

Během 2. pololetí školního roku 2015/2016 se projekt Nenech sebou zametat ocitl se svými workshopy na gymnáziu ve Štemberku. Stalo se tak prostřednictvím zkušeného lektora Jakuba Laščáka, který ony workshopy vedl. Jakub se s workshop navštívil celkem 3 třídy.

Jako první se workshopů zúčastnila Prima. Zde Jakub vypozoroval, že by zde časem mohlo dojít k velmi vyhroceným situacím mezi některými žáky a proto na tuto zkutečnost upozornil pedagogy. Aktivita této třídy a zájem o workshopy byla vysoká, stejně jako zájem žáků o problematiku kyberšikany. Žáci se především zajímali o to, jak mají kyberšikaně předejít i jak mají u svého okolí rozpoznat znaky kyberšikany.

Další v pořadí byla sekunda, která byla trošku slabší oproti první třídě, ale i tak zde byl vysoký zájem žáků o workshop. I zde bylo hodně dotazů týkajících se převážně kyberšikany.

Jako poslední následovala třída 1. ročníku 4 letého studia. V této třídě byl za začátku vidět částečný nezájem, avšak během druhé hodiny při tématu kyberšikany se zájem opět zvýšil.

Dle celkového hodnocení žáků byly workshopy velkým přínosem. I podle Jakuba workshopy dopadly dobře a podle něj si z něj žáci něco odnesli.

V závěru patří velké poděkování vedení Gymnázia Štemberk a také preventistce paní Mgr. Tiché za možnost workshop na škole uskutečnit.

 

Autor: Jakub Laščák