Workshopy na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci

V pátek 24. června 2016  zkušení lektoři projektu Nenech sebou zametat! ve složení Jakub Laščák a Šimon Kadula zavítali se svými workshopy na Střední školu logistiky a chemie, kde někteří třídám prvního ročníku představili problematiku Úmluvy o právech dítěte a kyberšikany. Pro Jakuba a Šimona byl tento blok i ve znamená velkých vzpomínek, neboť oba na tuto střední školu chodili, dokonce do stejné střídy. Tentokrát na ně čekaly 2 třídy prvního ročního oboru Apliková chemie.

Jako první přišla třída 1.A1, což byla až na maličkosti velmi slušná třída a také velmi aktivní, což si oba lektoři pochvalovali. Třída 1.A2 přišla jako druhá v pořadí a stejně jako předchozí třída byla velmi slušná a aktivní.

Zájem o témata a množství otázek, které na lektory směřovalo bylo velké, s čím byl Jakub i Šimon velmi příjemně překvapeni. Zkutečnost, že obě třídy byly aktivní dokládá i velké množství žáků, které oba lektoři nahlásili k pochvale metodičce prevence. Oba lektoři ohodnotili workshop u těchto tříd jako jeden z nejlepších, který kdy dělali. Velké poděkování patří veden Střední školy logistiky a chemie v Olomouci a také výchovné poradkyni paní Mgr. Denise Kubešové a metodičce prevence paní Mgr. Janě Mičulkové za možnost uskutečnění workshopu.

 

Autor: Jakub Laščák