1. Základní škola Napajedla

Závěr školního roku byl pro tým Jakuba Laščáka opět ve znamení workshopů. Tentokár navštívil Jakub 22. a 23. června 1. Základní školu Napajedla.

První den byli workshopy určeny pro žáky 7. ročníků, kde jako první přišla na řadu třída 7.A. V celkovém hodnocení byla tato třída nejlepší, především aktivita a zájem celé třídy. Zájem byl tak veliký, že Jakub musel řešit situaci dokonce mírným zásahem do přestávky, což žákům 7. A vůbec nevadilo.

Po zkrácené přestávce se Jakub přesunul do třídy 7.B. V této třídě už to bylo hlavně z kázní i zájmem žáků horší, což podle Jakuba bylo způsobeno velkým horkem které ten den bylo. I zde vše nakonec dobře dopadlo především díky Jakubově praxi s vedením workshopů.

Ve druhém dni na Jakuba čekali žáků 8. tříd, kdy jako první  workshopy absolvovala třída 8. A. Jakub tuto třídu hodnotil podobně jako třídu 7. A. Ovšem oproti třídě 7.A zde byla horší kázeň, s tím si ale Jakub hravě poradil.

Jako poslední třída, která na Jakuba čekala, byla třída 8. B. Jednalo se o třídu, kde byl zájem i kázeň nejhorší z celého bloku. Jakub tuto zkutečnost přičítal velkému horku, které bylo v té době nesnesitelné, navíc vše umocňovalo slunce, které celou dobu peklo do oken.

V hodnocení žáků byly nakonec workshopy hodnoceny kladně a jako přínosné. I Jakub celý blok hodnotil pozitivně.

Touto cestou patří samozřejmě velký díky vedení 1. Zš Napajedla, které umožnilo workshop uskutečnit.

 

Autor: Jakub Laščák