Workshopy na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci

Ve středu 27. ledna 2016 proběhl workshop projektu Nenech sebou zametat! na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci. Žákům 3 tříd byla představena problematika Úmluvy o právech dítěte, kterou žákům představila lektorka Veronika Ondráčková a kyberšikany vedená lektorem Jakubem Laščákem.

Jako první lektorská dvojce zamířila to třídy 1. F, tedy v 1. ročníku oboru Logistické a finanční služby. Během celého workshopu byla s těch hodnějších, bohužel však patřila spíše k těm pasivněji se zapojujícím třídám.

Ve druhém bloku lektorská dvojce přišla do třídy 1. E, tedy 1. ročník oboru Provoz a ekonomika dopravy. Díky špatné pověsti, jaké třídy tohoto oboru mívají, si lektoři představovali ty nejhorší noční můry, které se při vedení workshopu v této třídě mohou udát. Jejich obavy se naštěstí nenaplnili, ba právě naopak. Třída 1. E byla totiž po celkovém zhodnocení vnímána jako nejlepší třída těchto workshopů. Jejich komunikace a zájem pro problematiku kyberšikany bel tak velký, že lektoři museli o kousek natáhnout do další hodiny.

Jako poslední vedla lektorská dvojce workshop ve třídě 2. M, tedy druhý ročník oboru Manipulant poštovních a peněžních zásilek. Bohužel tuto třídu musela lektorská dvojce ohodnotit jako nejhorší třídu tohoto dne, neboť jejich nekázeň a nechuť se něco dozvědět byla silná. Lektor Jakub Laščák si však díky svým několikaletým zkušenostem s vedením workshopů věděl rady jak zde opět získat pozornost a kázeň.

V celkovém hodnocení vyšli workshopy dobře, především díky skvělému přístupu ze strany Střední školy logistiky a chemie.

V závěru patří velký dík výchovné poradkyni paní Mgr. Denise Kubešové, se kterou byla organizace workshopu řešena.

Rovněž velký dík patří vedení Střední školy logistiky a chemie, že lektorské dvojici umožnili uskutečnění workshopů pro žáky na tyto poměrně aktuální témata.

 

Autor: Jakub Laščák