Katka: Školení lektorů pro mě byl víkend plný zábavy

O projektu Nenech sebou zametat! jsem se dozvěděla od kamarádky, která je členkou MPDM a přišla jí nabídka zúčastnit se tohoto školení. Jelikož nechtěla jet sama a jelikož ví, že mě toto téma jednak zajímá a jednak certifikát, který na konci úspěšní účastníci obdrží, by nám mohl pomoci v dalším studiu, tak mi navrhla, jestli bych nechtěla jet s ní. Už od začátku mě tento projekt nadchnul, a tak jsem ani na chvíli neváhala s přihláškou. I když ve mně byla i značná nejistota, jestli se mi podaří uspět, tak jsem si řekla, že to pro mě alespoň bude zajímavá zkušenost, při které poznám nové lidi.

Chtěla jsem se stát lektorkou, protože si myslím, že témata jako je šikana a hlavně kyberšikana jsou a stále budou vždy aktuální a zejména kyberšikana se bude s rostoucím počtem nových sociálních sítí do budoucna jen zvětšovat, a proto je důležité o tomto problému mluvit a získané informace předávat dál.

Školení, které proběhlo na konci února v Praze, pro mě znamenalo jednak velkou zábavu, při které jsem poznala spoustu nových skvělých lidí, se kterými si myslím, že si máme, co říct i teď, po týdnu, kdy školení skončilo, ale také učením spousty nových informací potřebných ke složení zkoušek, které nás čekaly na konci. Na školení jsem se, doufám, naučila, jak vést workshop, získala spoustu důležitých rad, které se mi budou hodit i při jakémkoli jiném mluveném projevu a pochopila jsem snad dopodrobna problematiku témat kyberšikana, šikana a Úmluva o právech dítěte.

Kateřina Vižďová

lektorka Jihomoravského kraje